You are currently viewing Nie jesteś „wadliwy”. Zostałeś głęboko zraniony i potrzebujesz opieki

Nie jesteś „wadliwy”. Zostałeś głęboko zraniony i potrzebujesz opieki

"Złożony zespół stresu pourazowego"- Arielle Schwartz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

12 wartościowych cytatów

" Samoobwinianie jest bezpośrednio powiązane z logiką dziecięcą- dzieci będą tworzyć wizję, w której to one są złe i polegają na dobrych rodzicach, żeby uniknąć konfrontacji z przerażającą rzeczywistością- są dobrymi dziećmi polegającymi na złych rodzicach."
Arielle Schwartz
Złożony zespół stresu pourazowego
" Badania przeprowadzone przez specjalistkę w zakresie stresu pourazowego, doktor Rachel Yehudę, wykazały, że PTSD jest dziedziczone. Dzieci osób, które przeżyły traumę i mają PTSD, są znacznie bardziej narażone na pojawienie się PTSD w przypadku ekspozycji na zdarzenia traumatyczne. Wzorzec ten jest widoczny u dorosłych dzieci i wnuków osób ocalałych z Holokaustu, poszkodowanych w atakach na Hiroszimę i Nagasaki, a także uchodźców wojennych. "
Arielle Schwartz
Złożony zespół stresu pourazowego
" Objawy wysokiego pobudzenia są tylko jedną ze stron C-PTSD. Po drugiej stronie widzimy objawy niskiego pobudzenia, takie jak beznadzieja, rozpacz i depresja. Objawy te zazwyczaj są skutkiem życia w groźnym środowisku bez możliwości ucieczki. Kiedy nie możesz nic zmienić, czujesz się nieskuteczny, bezsilny i bezradny. Wstyd i poczucie bezwartościowości są charakterystycznymi objawami depresyjnymi C-PTSD.  "
Arielle Schwartz
Złożony zespół stresu pourazowego
" Nadmierna czujność polega na wysokim uwrażliwieniu na otaczające nas środowisko w celu zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa.  "
Arielle Schwartz
Złożony zespół stresu pourazowego
" Rytm dobowy, czyli nasz zegar biologiczny, jest kształtowany przez rytm wydzielania kortyzolu. W przypadku przewlekłego PTSD mamy do czynienia z nieprawidłowo spłaszczonym cyklem dobowego wydzielania kortyzolu, co jest związane ze zmęczeniem i bezsennością.  "
Arielle Schwartz
Złożony zespół stresu pourazowego
" C-PTSD jest formą traumy relacyjnej. Innymi słowy, u jej źródła leży krzywda wyrządzona jednej osobie przez drugą. Dlatego też interwencje terapeutyczne przynoszą najlepsze rezultaty wtedy, gdy relacje klienta z terapeutą są oparte na solidnych podstawach (...) najważniejszą sprawą jest wybór kogoś, przy kim będziemy czuć się bezpiecznie, komu będziemy mogli zaufać i kto okaże nam współczucie oraz zrozumienie.  "
Arielle Schwartz
Złożony zespół stresu pourazowego
" Dzieci są najbardziej podatne na wpływ stresorów w kluczowych okresach rozwoju, na przykład w pierwszych latach życia, kiedy układ nerwowy jest niezwykle wrażliwy, i w okresie dojrzewania, gdy kształtują swoją tożsamość. "
Arielle Schwartz
Złożony zespół stresu pourazowego
" Rodzice z PTSD reagują inaczej na swoje dzieci, co powoduje większe problemy z opieką i kształtowaniem się stylów przywiązania. Matki z PTSD zazwyczaj są zarówno nadopiekuńcze, jak i nadreaktywne, co może skutkować tym, że dziecko czuje się i zagubione, i porzucone. Ponieważ dzieci reagują strachem lub gniewem, może powstać błędne koło wzajemnej agresji, w którym rodzice będą się stawać coraz bardziej skłonni do przemocy."
Arielle Schwartz
Złożony zespół stresu pourazowego
" Nie jesteś "wadliwy"; nie potrzebujesz naprawy. Zostałeś głęboko zraniony i potrzebujesz opieki. Jeśli dostaniesz odpowiednie wsparcie, będziesz w stanie zrezygnować ze strategii obronnych i pokazać światu swą wrodzoną wartość, mądrość i kreatywność- swoją wielkość."
Arielle Schwartz
Złożony zespół stresu pourazowego
" To naturalne, że dziecięce doświadczenia z rodzicami, którym nie mogłeś ufać, skutkują brakiem zaufania do innych lub niezrozumieniem, na czym polega miłość. Strach i brak poczucia bezpieczeństwa czasami zmuszają cię do ciągłego wyszukiwania w otoczeniu potencjalnych zagrożeń."
Arielle Schwartz
Złożony zespół stresu pourazowego
" Wstyd często ukrywa się pod płaszczykiem perfekcjonizmu. "
Arielle Schwartz
Złożony zespół stresu pourazowego
" Przewidywalność stanowi podstawę poczucia bezpieczeństwa i pozwala dziecku dostosowywać się do licznych zmian wewnętrznych doświadczanych we wczesnym okresie rozwoju."
Arielle Schwartz
Złożony zespół stresu pourazowego

Dzielę się: