You are currently viewing Lista potrzeb

Lista potrzeb

Zrozumienie i zidentyfikowanie potrzeb jest kluczem do dobrego samopoczucia, lepszych relacji ze sobą oraz z innymi. Tak naprawdę każde nasze zachowanie jest strategią, próbą zaspokojenia jakiejś potrzeby.

Kiedy nasze potrzeby pozostają niezaspokojone cierpimy, czujemy bezsilność, frustrację lub gniew. Kiedy zadbamy o nie pojawia się błogi stan lekkości, spokoju, poczucie harmonii i równowagi.

Często to właśnie emocje i towarzyszące im reakcje ciała (napięcie mięśni, sztywność karku, suchość w ustach, ból brzucha, bezsenność) są sygnałem, że ważne dla nas potrzeby są niezaspokojone. Warto posłuchać swojego ciała, wsłuchać się w swoje emocje i dotrzeć do potrzeb, które są dla nas istotne.

 

W nazwaniu potrzeb Waszych oraz Waszych dzieci pomocna będzie poniższa lista:

Potrzeby fizyczne

 • Bezpieczeństwa fizycznego
 • Snu
 • Schronienia
 • Dotyku
 • Powietrza
 • Pożywienia
 • Wody
 • Ruchu, ćwiczenia
 • Odpoczynku
 • Wyrażania własnej seksualności

Potrzeby autonomii

 • Niezależności
 • Przestrzeni
 • Spontaniczności
 • Wolności
 • Swobody wyboru własnych marzeń, celów i wartości oraz wybierania sposobów ich realizacji

Potrzeby radości życia

 • Humoru, śmiechu
 • Inspiracji
 • Komfortu
 • Nadziei
 • Prostoty
 • Przygody
 • Radości
 • Różnorodności
 • Zabawy
 • Dobrostanu fizycznego i emocjonalnego

Potrzeby związku ze światem

 • Harmonii
 • Kontaktu z naturą
 • Natchnienia
 • Ładu
 • Piękna
 • Pokoju
 • Porządku
 • Spójności

Potrzeby świętowania:

 • Świętowanie rozwoju i wzbogacania życia oraz spełniania marzeń
 • Świętowanie strat, rozwianych marzeń, niezaspokojonych potrzeb (opłakiwanie, żałoba)

Potrzeby samorealizacji:

 • Autentyczności
 • Autoekspresji, wyrażania własnego „ja”
 • Celu
 • Integralności
 • Jasności
 • Kompetencji
 • Kreatywności
 • Osiągnięć
 • Poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie
 • Poczucia własnej wartości
 • Prywatności
 • Rozwoju
 • Samoakceptacji
 • Samorozwoju/wzrostu
 • Sensu
 • Spójności
 • Stymulacji/pobudzenia
 • Szacunku dla siebie
 • Świadomości
 • Twórczości
 • Uczenia się
 • Wyzwań
 • Zaufania

Potrzeby relacji z innymi ludźmi:

 • Akceptacji
 • Bliskości
 • Bezpieczeństwa uczuciowego
 • Bycia widzianym
 • Bycia wziętym/wziętą pod uwagę
 • Ciepła
 • Dzielenia się emocj ami, talentami i zdolnościami
 • Empatii
 • Intymności
 • Kontaktu z innymi
 • Miłości
 • Otuchy
 • Przyczyniania się do wzbogacania życia i informacji zwrotnej o naszych działaniach
 • Przynależności
 • Równych szans
 • Siły grupowej
 • Szacunku
 • Szczerości
 • Towarzystwa
 • Uczciwości
 • Uznania
 • Więzi
 • Wsparcia
 • Wspólnoty
 • Współpracy
 • Współzależności
 • Wyrozumiałości
 • Wzajemności
 • Zaufania
 • Znaczenia
 • Zrozumienia i bycia zrozumianym